Jdi na obsah Jdi na menu
 


William Blake
Výber z diela
Preklad: Delgrast
William Blake, autor u nás takmer celkom neznámy, písal svoje diela tak, že sa len veľmi ťažko čítajú a ešte ťažšie prekladajú, čo však nič neuberá na ich kráse ktorú môžu nájsť len tí, ktorí sú dostatočne trpezliví pri ich vychutnávaní. Napokon nemohli by sme očakávať od básnika, ktorého názory boli v priamom rozpore a vo vzbure proti vládnucemu spoločenskému zriadeniu, že bude písať svoje myšlienky otvorene (už len pre strach o svoj život); a ani on nemohol čakať že ho docení jeho generácia.
Hoci každé dielo Williama Blakea je hodnotné a nesie myšlienku samu o sebe, skutočný pôžitok a pochopenie jeho práce môžeme dosiahnuť až keď sa oboznámime s celým jeho rozsiahlym dielom spojeným veľkým, mystickým konceptom. Nakoľko som sa zavalil množstvom iných povinností, nemal som čas prekladať celé jeho dielo, ale snáď preklad tých najdôležitejších Blakeových prác (jadrom mojich prekladov sú prorocké knihy v ktorých predpovedal pád monarchií po celom svete a nástup demokracií, od ktorých si sľuboval slobodu) inšpiruje slovenského čitateľa k tomu aby siahol po anglických origináloch.
Ako každý prekladateľ aj ja musím uznať že originál nič nenahradí. Dvojnásobne to platí u Blakea, ktorý svoje básne sám aj ilustroval, a bez týchto ilustrácií je samotný text len polovicou diela. Zvláštnu interpunkciu a slovosled som sa snažil v súlade s originálom zachovať, hoci miestami sťažuje čítanie a pochopenie textu. K prácam kde boli použité pojmy ktoré nemusia byť známe bežnému slovenskému čitateľovi som dopísal poznámky. Prajem príjemné čítanie.
Prekladateľ

Všetky náboženstvá sú jedno

Hlas jedného plačúceho v Divočine.

ZDÔVODNENIE

Tak, ako skutočná metóda poznania je experiment, tak schopnosť poznania musí byť schopnosť, ktorá experimentuje. Touto schopnosťou sa ja zaoberám.

PRINCÍP Prvý

Že Poetický Génius je skutočný Človek a že telo alebo vonkajší formy Človeka je odvodený z Poetického Génia. Podobne formy všetkých vecí sú odvodené od ich Génia, ktoré sa podľa Prastarých volajú Anjel & Duša & Démon.

PRINCÍP Druhý

Tak, ako všetci muži si sú podobní vo vonkajšej podobe, tak (a s rovnakou nekonečnou pestrosťou) si sú všetci podobní v Poetickom Géniovi.

PRINCÍP Tretí

Žiadny muž nedokáže písať alebo vravieť zo svojho srdca, ale musí zamýšľať pravdu. A teda všetky sekty Filozofie sú z Poetického Génia adaptovaného na slabosť každého jednotlivca.

PRINCÍP Štvrtý

Tak, ako nikto cestovaním po známych krajoch nemôže nájsť čosi neznáme, tak z už nadobudnutých znalostí Človek nemohol nadobudnúť viac. A preto univerzálny Poetický Génius jestvuje.

PRINCÍP Piaty

Náboženstvá všetkých Národov sú odvodené z odlišného prebratia Poetického Génia každým národom, ktorý sa všade nazýva Duša Proroctva.

PRINCÍP Šiesty

Židovské a kresťanské Zmluvy sú pôvodnými deriváciami z Poetického Génia. Toto je nevyhnutné kvôli fixovanej prirodzenosti telesného vnímania.

PRINCÍP Siedmy

Tak, ako všetci ľudia si sú podobní (hoc nekonečne rozdielni), tak všetky Náboženstvá & všetky podobnosti majú jeden zdroj. Skutočný Človek je ten zdroj, on, ktorý je Poetickým Géniom.

                                          

 

Niet prirodzeného náboženstva

(a)

Zdôvodnenie. Človek nemá žiadnu predstavu o morálnej správnosti okrem tej, ktorú získal Vzdelaním. V prirodzenom stave je len prirodzený orgán podriadený Zmyslu.

I. Človek nemôže prirodzene vnímať inak ako cez svoje prirodzené alebo telesné orgány.

II. Človek svojou rozumovou schopnosťou môže len porovnávať a súdiť to, čo už vnímal.

III. Z vnímania prostredníctvom len troch zmyslov alebo troch živlov nikto nemôže vyvodiť štvrtý alebo piaty.

IV. Nikto nemôže mať iné ako prirodzené alebo organické myšlienky ak nemá iné ako organické vnemy.

V. Túžby človeka sú limitované jeho vnemami; nikto nemôže túžiť po tom, čo nevnímal.

VI. Túžby & vnemy človeka, nenaučené ničím iným než zmyslovými orgánmi, musia byť limitované predmetmi zmyslu.

(b)

I. Vnemy človeka nie sú obmedzené orgánmi vnímania; vníma viac než zmysel (hoc vždy tak naliehavý) môže zjaviť.

II. Rozum alebo miera všetkého, čo poznáme, nie je ten istý ako ten, ktorým bude, keď budeme vedieť viac.

III. (Toto tvrdenie chýba.)               

IV. Spútané sa oškliví svojmu vlastníkovi; tá istá tupá poučka, dokonca aj o vesmíre, sa čoskoro stane mlynom s komplikovanými kolesami.

V. Ak by sa väčšina stala rovnaká ako tí niekoľkí, ktorí sú vlastnení, „Viac! Viac!“ by bol plač pomýleného ducha; menej ako Všetko, čo neuspokojí Človeka.

VI. Ak by niekto mohol túžiť po tom, čo nikdy nebude môcť vlastniť, zúfalstvo by muselo byť jeho večný údel.

VII. Túžba človeka súc nekonečná, aj jeho vlastníctvo je Nekonečné & on sám je Nekonečný.

Riešenie. Ak by nebol Poetický alebo Prorocký Charakter Filozofickým & Experimentálnym, čoskoro by bol mierou všetkých vecí, a stál by pevne, neschopný robiť niečo iné, ako opakovať tú istú tupú poučku znova a znova.

Aplikácia. Ten, kto vidí Nekonečnosť vo všetkých veciach, vidí Boha. Ten, kto vidí len Mieru, vidí len seba.

A preto Boh sa stáva takým, akým sme my, aby sme smeli byť takými, akým je on.

 


 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář